Type to search
Area (optional)

Printing in Marsa

Browse all verified Printing in Marsa
Senc Flag Printing
Verified
Senc Flag Printing
Marsa
Business hours
Certified By City & Guilds in Printing
We Print: Flags, Banners, ,Business Cards, Flyers & Leaflets, Posters, Roll Labels, Advertising Banners, Roller Banners, Banner Stands, Digital art, Digital printing on canvas and more.
SENC printing jispecjaliza fuq printing ta bnadar, pavaljuni, canvas framea, car air freshener, business cards, roller banners, canvas banners.
Material ghal bnadar jigi uzat flag-weaver li huwa materjal gdid tal-bnadar propja tradizzjonali li bit-teknologija ta’ l arti digitali nohorgu d-dissin tal-bandiera reali kemm jista jkun. Dan il materjal huwa b’sahhtu hafna ma jfaqqax fir-rih kif ukoll jaghddi r-rih minnu.
Ghax-xaghar ta Novembru u Dicembru qeghdin nofru 25% discount fuq dan il materjal. Zewg materjali ohra li nuzaw huma il polyester kif ukoll knitted 130gsm. Dissinni li ahna nuzaw huma kollha maghmulin minna ghalhekk int dejjem ha jkollok dissin originali skont kif tixtieq ghal-bandiera tieghek.
Arti Digitali u Vectorisation
Noffru ukoll is-servizz ta’ digital art u vectorisation tal-logos
Overall rating
10
View profile
Available
Recommend a trusted tradesperson
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.